Приложение на нова методика

PB080420_zps8cc9e325

   Надя Жечева 

    Ключови моменти в новата методика на ЦСРИ. Систематизиране на задължителната документация.Новости при изготвянето на индивидуален план. По тези основни въпроси от 7 до 9 ноември във Велико Търново се проведе обучение на представители на социални домове, в което взеха участие Живка Иванова и Атанас Иванов от ЦСРИ-Стралджа. Лекциите по време на обучителните сесии бяха представени от Доника Балабанова, обучител, супервизор, ръководител на ЦСРИ с дългогодишен професионален опит в областта на социалните услуги, ръководител на проекти по ОП”Развитие на човешките ресурси” и Доника Малева, специалист в парадигмата на когнитивно- поведенческата психотерапия, психолог-консултант. Представяйки умело и интересно новото и различното в работата на ЦСРИ лекторите обърнаха внимание  и върху конкретни случаи при обслужване на лица с увреждания. За участниците в обучението беше полезно да получат отговор и на въпроси свързани с видовете мобилни услуги в ЦСРИ, работа с целеви групи деца, новости при изготвяне на индивидуален план в малки групи и др. На финала обучението приключи с представяне на добри практики и кратки видеопрезентации заедно с дискусия в която всеки изрази мнението  и опита си в социалните услуги на ЦСРИ.

PB080423_zpsf77b2b52

PB080474_zpsa4ba4492

Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company