ЦДГ ” Биляна “ и проекта „Обичам природата – и аз участвам”

IMG_1106

Целодневна детска градина „Биляна”, гр.Ямбол през месец март спечели финансиране в Национална кампания ”За чиста околна среда – 2013” на МОСВ И ПУДООС , на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Проектът цели да  възпита екологичната култура   у децата и да възпита   знания и умения за опазване на околната среда  и грижите за нея.  По време на реализиране на проекта в различните дейности ще участват деца, учители и родители . С полученото финансиране ще се закупи интерактивна дъска и ще се оборудва  екозала с учебно технически средства и мултимедийни продукти, съчетаващи текст, изображение, звук , видео, които да допринесат за постигане на интегралност и интензивност на протичане на педагогическите ситуации.

 Приоритет в ЦДГ”Биляна”е екологичната култура на децата .Екипът на детска градина „Биляна ”, децата и техните родители са мотивирани и обединени около реализирането на посочените цели и задачи . Всяка година те се включват в мероприятия организирани от Община Ямбол  “,Да почистим двора на детската градина”, “За чиста околна среда “ и др. Тази година също взеха участие в инициативата организирана на 13.04.2013г от Община Ямбол “Да изчистим пред дома си” , а родители- доброволци се включиха в кампанията “ Да изчистим България за един ден” на 20.04.2013 г .

Дейностите по проекта вече се изпълняват . Проведени са педагогически ситуации в различните възрастови групи  по следните теми :

1.Тема ” Грижи за стайните растения “ в група “Пчеличка”

2.Тема “Правила за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци”   в група “ Смехорани”

3.Тема “ Да почистим къта за игра на двора ” в група “Барбарони”

4.Тема “ Да си засадим цвете “ в група “Незабравка”

5.Тема “Рециклиране на вторични отпадъци” в група “Усмивка”

6.Тема “Да се погрижим за овощните дръвчета” в група “Слънце”

Предстоят следните дейности : Изложба от детски рисунки“Аз обичам природата“, участие в Национален конкурс тема „Обичам природата – и аз участвам”, интервю с  деца и родителите  на тема “ Защо трябва да пазим природата чиста ?, празник   “С мама и татко заедно – за чиста околна среда” .

В крехката ранна и предучилищна възраст на децата се  полагат основите на екологичното възпитание в условията на изключително иновационното  разнообразие на  технологии и различни дейности. Ние , учителите , възпитаваме и обучаваме децата на отговорност, нравственост и дисциплинираност, уважение към заобикалящата ги среда. Чрез децата ще предадем нашето послание за чиста околна среда. 

 

IMG_1019 IMG_1106 Picture 455 Picture 464

Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company